Přirozené vlastnosti dřeva

Přirozené vlastnosti dřeva

Dřevo jako přírodní produkt má přirozené vlastnosti, které se mohou lišit strom od stromu. Z toho plyne, že každý sortiment vyrobený ze dřeva nebude vždy stejný. V našich výrobcích má použité dřevo následující vlastnosti:

Následující vlastnosti jsou pro dřevo přirozené, a z toho důvodu je nelze reklamovat:

Málo viditelné povrchové trhliny

V různých částech dřevěných profilů se mohou objevit trhliny, které jsou způsobeny jeho sesycháním nebo bobtnáním. Na funkci dřeva nemají tyto jevy žádný vliv. Trhliny se však mohou v závislosti na počasí se zavírat nebo naopak zvětšovat.

Kůra pevně zarostlá

Pevně zarostlá kůra vzniká přímo na stromě, většinou v místě větvení. Tam kde je veden dřevem řez dochází k podélným malým tmavým ploškám. Stejně jako v předchozím případě platí, že na funkci dřeva nemají tyto jevy žádný vliv.

Místa s výskytem smůly

Místa s výskytem smůly jsou vlastně pryskyřičné dutiny, které se vyskytují u pryskyřičných dřevin. Mezi ně patří například smrk nebo borovice. Pokud dojde v průběhu samotného zpracování dřeva k narušení těchto dutin ať už řezáním nebo hoblováním, může se tato lepkavá pryskyřice uvolňovat. Pokud tento jev chcete ze dřeva odstranit, postačí k tomu acetonem namočený hadr. Opět platí, že na funkci dřeva nemá tento jev žádný vliv.

Dřeň v kmenu stromu

Uprostřed samotného kmenu stromu je dřeňová trubice. V žádném případě se však nejedná o hnilobu. Opět platí, že na funkci dřeva nemá tento jev žádný vliv.

Pokřivené desky

Prkna a dřevěné profily se vlivem působení venkovní teploty a vlhkosti přirozeně kroutí. Výjimkou jsou však materiály vestavěné přímo do stavebních konstrukcí. Při samotné montáži můžete takto pokřivené profily narovnat mírným tlakem a tím je vtlačit směrem do stěny. Opět platí, že na funkci dřeva nemá tento jev žádný vliv.

Mírně porušené okraje prkna

Při samotném hoblování hran desek se mohou odtrhnou suky nebo male části prkna. Při jejich následném spojování však musí být zajištěn jejich zákryt, aby nebylo skrz porušenou část vidět skrz. Opět platí, že na funkci dřeva nemá tento jev žádný vliv.

Dřevěné palubky

Pro jednoduché spojení dřevěných palubek jsou prkna opatřena na jedné straně perem a na druhé straně drážkou. Tento materiál je vhodný zejména pro střechy a podlahy. Dřevěné palubky mají jednu stranu silnější a druhou hoblovanou stranu pak tenčí a více hrubou. Palubky mají pak většinou na spodní straně zvýšený počet nedokonalostí, který jsou však pouze designového charakteru. Dokonce může někde i částečně chybět pero nebo část drážky. Opět platí, že na funkci dřeva nemá tento jev žádný vliv.

Plíseň u impregnovaného dřeva

Při samotné impregnaci dřeva se do něj pod tlakem vtlačuje roztok na bázi impregnační soli. Díky tomuto ošetření má dřevo pak vysokou vlhkost a proto velmi pomalu vysychá. Pokud na dřevě vzniknou drobné černé tečky s plísní, jedná se pak především o jev, který nastává díky jeho nedokonalému skladování, hlavně v uzavřených prostorách nebo při nedostatečné ventilaci. K odstranění většinou postačí pouhé vykartáčování plochy dřeva. Povrchové oblasti dřeva, které jsou více postižené touto plísní, lze vydrhnout domácími čisticími prostředky, který obsahují chlór. Opět platí, že na funkci dřeva nemá tento jev žádný vliv.